Projekty

Stowarzyszenie Agrafka od 2013 roku realizowała i dalej realizuje niektóre z następujących projektów:

 • Stowarzyszenie Agrafka w domu i na ekranie – działania w czasie pandemii (projekt dofinansowany przez NIW – CRSO)

 • Nowoczesny Senior – zajęcia komputerowe, językowe i integracja (projekty współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń)

 • Cyfrowe fotowakacje – warsztaty komputerowo-fotograficzne – edycja 1,2, 3, 4, 5 i 6 (projekty współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń)

 • Wakacyjne cyfrowe podróże – program rehabilitacyjno-integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych oraz Seniorów – edycja 1 i 2 (projekt współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

 • Zimowe podróże z nowymi technologiami – zajęcia komputerowe, językowe i integracyjne dla mieszkańców Torunia w wieku 55+ (projekt dofinansowany ze środków Fundacji PZU)

 • Zwiększenie kompetencji cyfrowych i społeczno-zawodowych osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszar LGD Dla Miasta Torunia (projekt finansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania dla Miasta Torunia)

 • Akademia Inter@ktywnego Seniora – szkolenia komputerowe wraz ze spotkaniami integracyjnymi (projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach „Inicjuj z FIO”)

 • Tydzień z Internetem – zajęcia komputerowe dla Seniorów z Torunia (projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń)

 • Seniorzy dla młodzieży – zajęcia edukacyjne dla Seniorów związane z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu (11.02.2014 r.) (projekt współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

 • Akademia Nowoczesnego Seniora – zajęcia komputerowe i integracja (projekt współfinansowany ze środków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy)

 • Wojewódzki Punkt Konsultacyjny i Pomocy Psychologicznej (projekt współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

 • Turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla osób niepełnosprawnych (projekty współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń i Województwa Kujawsko-Pomorskiego)

 • Publikacja gazety okolicznościowej z okazji rocznicy 25 lat wolności połączona z uhonorowaniem bohatera wydarzeń w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana”  (projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Fundacji im. Stefana Batorego)

 • Poradnia dla Osób Niepełnosprawnych

Skip to content